Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
Sangaste valla toetused
 
    Hooldajatoetus
 
    Ühekordsed toetused
 
    Bussipiletite hüvitamine
 
    Sünnitoetus
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Tarbijakaitseamet
Keeni Põhikool
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Sünnitoetus

SisukaartPrindi


Sangaste valla poolt määratav sünnitoetus

Alates 1.01.2012 koosneb Sangaste valla sünnitoetus 2 osast: esimene osa (128 eurot) määratakse peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) peale lapse 18 kuu vanuseks saamist.

Sünnitoetuse esimese osa saamise tingimuseks on see, et lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse Rahvastikuregistris Sangaste vald (nn. sissekirjutus) ning kumbki vanem ei saa sünnitoetust mõnest teisest omavalitsusest. Lapse elukoha sünnijärgseks registreerimiseks on vajalik, et vähemalt üks vanematest (eelkõige ema) oleks Sangaste valla elanik enne lapse sünni registreerimist. Minimaalset aega vanema sissekirjutuse ja lapse sünni vahel pole kehtestatud.
Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus (artikli lõpus oleval blanketil või vabas vormis, aga esitades sama info). Kui lapsele pannakse nimi Sangaste vallamajas, saab sünnitoetuse avalduse kohe ära esitada. Juhul, kui sünd registreeritakse mujal (nt Valga Maavalitsuses), tuleb avaldus esitada eraldi ning lisada koopia sünnitunnistusest.

Sünnitoetuse teine osa määratakse lapsevanemale peale lapse 18. kuu vanuseks saamist (selline vanusepiir valiti, kuna just siis lõppeb vanemahüvitise saamise aeg). Toetuse teise osa saamiseks tuleb peale lapse 1,5 aasta sünnipäeva esitada uus avaldus.
NB! Teise osa saamiseks on olulised järgmised asjaolud:
1) sünnitoetuse teise osa saavad vaid need lapsed, kes on saanud ka esimese osa (so. vahepeal meie valda kolinud pered seda toetust ei saa);
2) lapse elukoht rahvastikuregistris ei tohi olla vahepeal muutunud ehk lapse sissekirjutus peab olema pidev (so. vahepeal ära kolinud pered teist toetuseosa ei saa);
3) sünnitoetuse teise osa avalduse saavad esitada vaid need pered, kelle lapsed sünnivad alates 1.01.2012 a.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor

»
Sünnitoetuse avaldus


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine