Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Rahvastikusündmused 2008

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2008. aastal

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Elanike arvu muutused

2008. aastal vähenes valla elanike arv 31 inimese võrra ning seda peamiselt naiste arvel.

Elanike arv suurenes 2008. aastal 38 inimese võrra, kellest 23 tuli meile elama ja 15 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgamaa teistest valdadest (9 inimest) ja Tartust (4 inimest) aga ka Soomest ja Venemaalt (kummastki 1 inimene). Ülejäänud saabusid Kanepist, Võrust, Jõgeva-, Järva- ja Tartumaalt. Aasta jooksul sündis 8 poissi (Martin, Sten, Kerdo, Kaarel, Andero, Johann, Ander ja Kenor) ning 7 tüdrukut (Jaanika, Karoli, Mariliis-Helen, Lisandra, Ketlin, Marii, ja Aleksandra). Sündinud lastest 5 last olid ema esimesed lapsed. Lastest 3 elukoht registreeriti mõni aeg peale sündi väljaspoole valda.

2008. aastal vähenes elanike arv 69 inimese võrra, neist 20 inimest suri (sh 6 meest ja 14 naist), 48 kolisid mujale elama ning 1 inimesel lõppes tähtajaline elamisluba. Tartu linna ja maakonda lahkus 10 inimest; teistesse Valgamaa omavalitsustesse kolis 12 inimest; Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 6 inimest, samapalju kolis ka Võrumaale. Soomes registreeris oma elukoha 4 inimest ning Hispaanias 1.  Elama asuti ka Saaremaale, Pärnumaale, Põlvasse, Jõgevale ning Pärsti valda. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 23 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks olid Keeni ja Vaalu küla, juurde tuli inimesi Tiidu ja Risttee külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.2006 seisuga

Elanike arv 01.01.2007 seisuga

Elanike arv 01.01.2008 seisuga

Elanike arv 1.01.2009 seisuga

Vahe

Keeni küla

359

340

332

321

-11  

Sangaste alevik

244

239

243

241

- 2

Tiidu küla

150

152

155

157

+ 2

Lauküla

126

132

128

126

-2

Restu küla

109

108

108

104

-4

Lossiküla

85

71

70

69

-1

Ädu küla

71

66

66

63

-3

Kurevere

67

70

67

66

-1

Sarapuu

59

56

54

53

-1

Mäeküla

63

69

64

61

-3

Pringi küla

54

53

53

53

0

Vaalu küla

41

43

45

39

-6

Risttee küla

44

40

40

41

+1

Mägiste küla

31

28

26

26

0

KOKKU

1503

1467

1451

1420

- 31

Sh. mehi

765

745

735

732

-3

       naisi

738

722

716

688

-28

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2009 seisuga elas Sangaste vallas 96 alla 7-aastast last, kellest 23 elab Sangaste alevikus ja 15 Keeni külas; 17 last elab Tiidu külas, ja 10 Restus; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias 41 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last, ülejäänud on kodused.

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 232 valla hingekirja kantud last, kellest 54 elab Keenis, 43 Sangaste alevikus ja 30 Tiidu külas.

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 164, nendest 41 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 140 last, kellest omakorda 17 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Pühajärve Põhikoolis (9 last); Otepää Gümnaasiumis (5 last) ja Puka Keskkoolis (8 last), mujal koolides ulatub meilt pärit laste arv 4 lapseni. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 27 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 39 ja õhtukoolis 3 inimest. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu, Valga, Vana-Antsla ja Viljandi, kuid õpitakse ka Tallinnas, Kuressaares ja mujal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 5 ehitajat, 1 meremees, 1 logistik, 1 hobusekasvataja. Keskkoolinoortest 9 last õpib Otepääl, 2 Pukas, 5 Valgas ja 1 Tsirguliinas; kokku on erinevaid gümnaasiume 14, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 48, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 44, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangaste alevikus ja Tiidu külas (kummaski 9 inimest).

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 308 vanaduspensionäri, kellest enamus (67 eakat) elas Keenis; 42 pensionäri elas Sangaste alevikus; 34 eakat Laukülas, 26 Restus, 27 Tiidu külas ja 21 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 99 inimest.

Tööturuameti Valga osakonnas oli 31.12.2008 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 37 valla elanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on kindlasti tunduvalt suurem. Üldiselt võib hinnata, et töötavaid inimesi on tõenäoliselt 465 ja ametlikult (Eestis) mittetöötavaid umbes 154 inimest.

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34 ehk umbes 2,4 %: 23 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast, 1 valgevenelane ja 1 isur.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain