Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
 
Projekti töötajad
 
Kuidas teenust saada?
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas

SisukaartPrindi


Sangaste vald osaleb koostööprojektis „Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas“, mis kestab 1.04.2017 – 31.03.2019 a.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Projekti kogumaksumus on 195 807 eurot, millest ESF toetus on 150 713,35 eurot ning neli valda panustavad omaosalusena 2 aasta jooksul kokku 45 093,65 eurot.

Projekti eesmärgiks on kogu piirkonda hõlmava ühtse koduteenuse ja tugiisikuteenuse süsteemi loomine, mis rahuldaks oma eluga raskesti toime tulevate inimeste igapäevase toimetuleku probleemid ja aitaks raskuste ilmnemisel sotsiaaltöötajate poolt koheselt probleeme märgata. Projekti tulemusena suureneb koduhooldustöötajate arv kogu piirkonnas 4 töötaja võrra ning tugiisikute arv 2 töötaja võrra võrreldes tänasega. Tugiisikud hakkavad teenust osutama valla piiride üleselt, vastavalt abi vajadusele – see vähendab probleemi, et ühel omavalitsusel ei tasu töötajat palgata tema liiga väikese koormuse tõttu. Projekti tulemusena paraneb ülevaade isikutest, kel teenust tegelikult vaja läheb ja paraneb ka valdade võimekus abivajajatele teenuseid osutada. ESF toetus suunab sotsiaalvaldkonda rohkem rahalisi vahendeid võimaldades valdadel olla elanikele rohkem abiks.

Projekti kaugemaks eesmärgiks on ka tööhõive säilitamine ja suurendamine, sest koduhooldustöötajate senisest suurem töö eakate ja puudega isikute abistamisel võimaldab nende pereliikmetel (näiteks omastehooldajatest lastel) senine hooldaja-staatus lõpetada ning tööle minna. Ootamatult raskelt haigestunud eaka lapsed ei pea aga oma senisest töökohast loobuma ja kogu elu ümber korraldama selleks, et abivajavat vanemat aidata. Tugiisik puudega isikule aitab inimest igapäevases elus aga nõustab isikut muuhulgas ka Eesti Töötukassasse pöördumisel, töö otsimisel jm. selleks vajalikel tegevustel.

Projekti raames palgatakse Sangaste valda üks koduhooldustöötaja ning 0,5 kohaga tugiisik (nõustaja) erivajadustega isikutele, teenuse osutamisega alustavad töötajad alates 2017. aasta septembrist. 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain