Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Terve Eesti Sihtasutus ja koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“ koostöös Eesti

03.11.2009

Terve Eesti Sihtasutus ja koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“ koostöös Eesti

Seksuaaltervise Liiduga kutsuvad Teid osalema koolitusel

 

„Lapse areng täiskasvanute maailmas“

 

4.novembril 2009 kell 17.30

 

Sangaste seltsimajas

 

90 minuti jooksul käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Lapse seksuaalne areng
 • Lapsevanema roll lapse seksuaalses arengus
 • Meedia ja pornograafia mõjud
 • Eesti HIV/AIDSi olukord
 • HIV levikuteed ja ohud lastele

 

Koolitusel osalemiseks otsest tasu ei ole. Osalejatel, kel võimalik, palume teha koolituse eest annetuse (25 kuni 150 krooni), mille abil saaksime jõuda rohkemate lastega tegelevate inimesteni.

Täpsemat infot koolituste kohta leiab Terve Eesti SA kodulehelt www.terve-eesti.ee

 

MIKS RÄÄGIME LAPSE SEKSUAALSEST ARENGUST?

 • Õpetajatel, lasteaednikel ja lapsevanematel jääb mõnikord vajaka lapse seksuaalsuse

alastest teadmistest ja sellisel juhul on keerulisem lapsi nende arengus toetada. Pakume

praktilisi nõuandeid, kuidas seda saaks paremini teha.

 • Eesti koolides ei järgita veel terviklikku seksuaalkasvatuse programmi, mistõttu on eriti oluline toetada olulise info edastamist ja väärtuste kujundamist ka kodus.

 

MIKS RÄÄGIME HIVst?

 • Eesti on kõige kiirema HIV levikuga riik Euroopas. Viimaste hinnangute kohaselt elab

meie riigis 11 000 HIV nakatunut. Noored on nakatumise seisukohast üks peamisi riskirühmi.

 • Uuringud on näidanud, et lastega peaks seksuaalsel teel levivatest haigustest rääkima

enne 12. eluaastat. Tähtis on aidata nii õpetajatel, lasteaednikel kui ka lapsevanematel seda teha.

 • Eri vanuses lapsed võivad HIVga kokku puutuda erinevates olukordades – näiteks võib väikelaps leida tänavalt süstla või teismeline astuda kaitsmata vahekorda. Koolitus aitab neid riske hinnata ja õpetab neid ennetama.

 

KELLELE ON KOOLITUS ERITI KASULIK?

 • Lapsevanemad, kellel on kuni 15-aastased lapsed
 • Alg- või põhikooli õpetajad
 • Kõik lasteaednikud

 

KES ON KOOLITAJAD?

Koolitajaks Hanna-Liisa Ennet, kes on saanud spetsiaalse väljaõppe Terve Eesti Sihtasutuses ja Eesti Seksuaaltervise Liidus.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht