Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Makaronide jm. jaotamine Sangaste vallas 2010. aastal

14.06.2010

2010. aastal jagatakse Euroopa Liidu toiduabina saabunud ning vähekindlustatud isikutele tasuta jagamiseks mõeldud makarone, jahu ja kaerahelbeid järgmistele gruppidele:
 

1) töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid, kelle (töövõimetus)pension on alla 4000 krooni kuus;
2) perekonnad, kus kasvab vähemalt 3 alaealist last; seejuures „lapseks” loetakse eelkõige alaealised lapsed; vanemad lapsed loetakse pereliikmeks, kui nad õpivad (analoogne süsteem lastetoetuste maksmisega).
3) mittetöötavad hooldajad ning lapsehoolduspuhkusel olijad;
4) töötud;
5) üksikvanemad, kes ei kuulu ühtegi varasemasse gruppi.

Igale isikule / pereliikmele antakse:
1 kg jahu,
3 kg kaerahelbeid,
3 kg makarone.

3 kg pereliikme kohta tähendab näiteks neljalapselise pere puhul 18 kg makarone (4 last + 2 vanemat = 6 isikut x 3 kg). Kui ühel perel on õigus toetusele mitme tunnuse alusel, siis määratakse makarone siiski vaid ühe põhimõtte alusel.
Nimetatud isikute grupid ja kogused kehtivad kuni 31.08.2010 või kuni toiduaineid jätkub. Järelejäänud toiduaineid jaotatakse abi vajavate isikute vahel vastavalt nende vajadusele.

Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest tuleb makaronide saamise kohta anda isikul/pere esindajal allkiri vastavale blanketile. Seetõttu saavad makarone vaid need abivajavad isikud, kes isiklikult vallavalitsuse poole pöörduvad. Toiduaineid saab kätte tööajal Keenis endisest Sanva kontorist (Mare Liivamägi, 52 72 517) ja Sangaste vallamajast (Pille Sikk, 52 47 930). Kokkusaamise palume eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
Kui isiklik järeletulemine makaronidele on raskendatud (nt kehva tervise tõttu), siis on kokkuleppel sotsiaalinspektoriga (tel 76 68 046 või 52 47 930) võimalik paluda makaronid kohale tuua naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal vm. abivalmil isikul. Sellisel juhul tuleb abilisel peale makaronide kohaletoimetamist koos täidetud allkirjalehega vallavalitsusse tagasi pöörduda.

Toiduained jaotatakse tasuta saajatele isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi müüa ! Vastav info on trükitud ka pakkidele. Kui vallavalitsus saab kellegi kohta infot, et isik on makarone müünud, siis sellele isikule edaspidi toiduaineid vm. abi ei jagata.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor
 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine