Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Valgamaa noortekeskuste esimene suvekool seob noori rohkem kodukohaga

02.08.2010

Algava nädala esmaspäevast teisipäevani, 2.-3. augustini leiab Kakulaanes Sangaste vallas aset Valgamaa noortekeskuste esimene suvekool. Sündmus toob kokku üle 120 osaleja kõigist maakonna noortekeskustest. Ettevõtmisega soovivad noorsootöötajad suurendad
 

Juba mitu aastat on Valgamaal räägitud, et on puudus ülemaakondlikest noorteüritustest, mida ühiselt korraldatakse ja mis toovad kokku suurema hulga noori erinevatest maakonna nurkadest. “See ettevõtmine tugevdab ja toetab Valgamaa noorsootöövõrgustikku. See on kui püha lehm, mille nimel järgmisel aastal jälle rabada, kuna see annab suurema võimaluse omavaheliseks koostööks,” selgitab Valgamaal valdkonna arendamisega tegutsev Marek Mekk ettevõtmise vajalikkust.

Suvekooli programmi kokku pannes oli noorsootöötajate sooviks, et see oleks mitmekülgne, aktiivne, annaks võimaluse noorte omaloominguks ja paljude teiste Valgamaa noortega tuttavaks saada ning koos tegutseda. Sündmuse raames viiakse läbi erinevaid arendavaid tegevusi nagu seiklusmäng, paintball, fotojaht, omaloominguvõistlus ja teatevõistlused.

Palupera valla vabatahtliku noortejuhi Kadi Voolaiu sõnul on suvekooli suurim väärtus selles, et see toob maakonna noored neutraalsel pinna kokku. “Teine keskkond annab palju juurde,” rõhutab Voolaid. Sangaste valla noortekeskuse noorsootöötaja Rait Elvet lisab, et noorte jaoks on olulisim see, et nad saavad juurde sõpru üle maakonna ning veeta oma vabaaega sisukalt.

Ettevõtmine toob Valgamaa noortele esinema ka 2007. aastast eestikeelset kerget rokki viljeleva bändi Kruuv. Grupp astub ülesse 2. augusti õhtul kell 22.00 Kakulaane vabaõhulaval. Lisaks antakse suvekooli teisel päeval välja noortekeskuste rändkarikas, mille saaja korraldab sündmuse järgmisel aastal. 2-päevast ettevõtmist aitab läbi viia Otto-Triinuna tuntust kogunud Venno Loosaar.

Tavapärastest samalaadsetest ettevõtmistest teeb suvekooli ainulaadseks ka see, et iga osaleja saab noorteinfo portaali Tankla T-särgi ja suvekooli logiraamatu. Viimasesse on lisaks vajaminevatele kontaktidele ja päevakavale  lisatud ka lehed uute sõprade kontaktide jaoks, sudokud ning ühislaulmise laulud.


“Ma ei tea, kuidas konkreetselt Hummuli valla noortega, aga Valgamaa noored tervikuna on läbi selle sündmuse kindlasti suures pildis. See viib maakonna noorsootöö uuele tasandile ja on taas üheks sammuks edasi,” on Hummuli valla lastekaitse- ja noorsootööspetsialist Jaana Butov veendunud ettevõtmise kasulikkuses.

Vastloodud Tõlliste noortevolikogu esimehe Raiko Alliku sõnul teeb suvekool tema koduvalla noorte elu huvitavamaks ja annab võimaluse edaspidi teiste piirkonna noortega midagi koos teha. “See, mis me teeme, see paneb noori rohkem omavahel suhtlema, olema avatud, avardab nende võimalusi ja maailmapilti,” on Allik veendunud.

Suvekooli esmakordse toimumise puhul on lubanud oma tervitussõnu Valgamaa noortele edasi andma tulla Valga maavanem Margus Lepik, Sangaste vallavanem Kaido Tamberg, maavalitsuse haridus- ja kultuuritalitluse juhataja Kalle Vister ja maakonna noorsootöö peaspetsialist Siiri Põldsaar.

Valgamaa noortekeskuste esimene suvekool toimub Sangaste valla ja Hummuli noortekeskuste koordineerimisel. Selle läbiviimist toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi kohaliku omaalgatuse programmi, Eesti Noorsootöö Keskus läbi avatud noortekeskuste konkursi ja vastloodud Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla.

 

 

 

 

 

Pildi allkiri: Aktiivse, sisuka ja meelelahutusliku suvekooli idee taga on Valgamaa noorsootöötajate hoolivus maakonna tuleviku suhtes. Pildil noorsootöötajad 26.-27. juuni 2010. a Kihnus toimunud supervisiooni koolitusel, kus muuhulgas vaadati ka valdkonna tulevikuarenguid maakonnas (autor: Sigrit Säinas).

Teate edastas:

Siiri Liiva
Valgamaa noortekeskuste suvekool 2010 projektijuht
Sangaste Valla Avatud Noortekeskus


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed