Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Mälestustahvli avamine Sangaste kirikus

29.10.2010

7.novembril kell 12. 00 toimub Sangaste kirikus mäletustahvli avamine neile eestlastele, kes XX sajandi algul sealtkandist Venemaale välja rändasid.
 

Tahvli kavandas ja valmistas skuptor Mati Karmin.

Algselt oli Eesti Muinsuskaitse Seltsil kavas tahvliga tähistada Toropetsi puukirik, mille ehitasid sinna välja rännanud eestlased. Kirik on säilinud ning seal tegutseb praegu spordisaal.  Vaatamata edukatele läbirääkimistele kohalike võimudega, ei saanud me tahvlit siiski Toropetsi kirikule panna õigeusu vaimulike vastuseisu tõttu.

Seetõttu kutsume teid 7. novembril tahvli avamisele Sangastes, lootuses, et ehk aegade paranedes on võimalik mälestustahvel kunagi tema esialgselt plaanitud kohale üles panna.

 

7. november 2010

12.00-13.30 jumalateenistus ja tahvli avamine Sangaste kirikus (õpetaja Ivo Pill)

13.30 - 14. 30 ümarlaud Sangastest ja ümbruskonnast XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi alguses toimunud väljarändest praegustele Toropetsi ning Andreapoli maadele ning tänastest koostöövõimalustest nende regioonide vahel. Esinevad Sangaste vallavanem Kaido Tamberg, Andreapoli linnapea Nikolai Barannik (Venemaa), ajaloolane Peep Pillak, Sangaste kodu-uurija Heino Kängsepp, genealoog Peeter Luksep (Rootsi) jt.(SANGASTE SELTSIMAJAS )

 

 

Toropetsi kiriku mälestustahvel avatakse Sangastes

Peep Pillak 

7. novembril kell 12. 00 algab Sangaste kirikus jumalateenistus, mille käigus avatakse mälestustahvel, mis pidi sel suvel hoopiski paigaldatama Venemaal Tveri oblastis Toropetsi linnas asuvale 133 aasta vanusele eestlaste ehitatud luterliku Peetri kiriku hoonele. Jumalateenistusele järgneb ümarlaud, kus arutatakse Eestist Venemaale ümberasumise ajaloolisi aspekte ja tänaseid koostöövõimalusi ümberasumisega seotud regioonide vahel.

Eestist hakkas tolleaegse Pihkvamaa idaossa Toropetsi kanti saabuma ümberasujaid 1860.-70. aastatel ja nende arv kasvas jõudsalt veel XX sajandi alguseski. 1873. aastal alustasid eesti ümberasujad  Toropetsi linnas oma luterliku kiriku ehitamist.  12 meetri laiune ning 27 meetri pikkune puukirik valmis ja õnnistati sisse 1877. aastal. XX sajandi alguseks küündis luterliku Peetri kiriku koguduseliikmete arv kaugelt üle kaheksa tuhande, lisaks eestlastele veel paarsada lätlast ja mõnikümmend sakslast. Alates 1889. aastast kuni kiriku sulgemiseni nõukogude võimude poolt 1920. aastal tegutses siin kirikuõpetajana Johan Boas. Punased võimukandjad lasid kiriku torni lammutada ja avasid hoones petrooleumi müügikoha. Siiski on ainulaadne puust ehitis tänaseni suhteliselt hästi säilinud ning selles tegutseb praegu laste spordikool. Kohalikud elanikud nimetavad hoonet aga endiselt "kirkaks". Eesti Muinsuskaitse Selts kavatses 2010. aasta suvel tähistada eestlaste ehitatud kiriku mälestustahvliga. Projekti toetasid rahaliselt Rahvuskaaslaste programm, Kultuuriministeerium ja eraannetajad. Toropetsi võimudega peetud läbirääkimistel saadi mälestustahvli paigaldamiseks nõusolek, ühiselt kavandati tahvli avamisürituseks kontsert, näitus ja ettekandekoosolek. Siis aga sekkusid nendesse kavadesse äärmiselt negatiivselt häälestatud õigeusu kiriku vaimulikud ja tahvli avamine ning sellega kaasnevad üritused otsustati peatada. Et skulptor Mati Karmini valmistatud mälestustahvel lihtsalt kuhugi tolmu koguma ei jääks, otsustati see ajutiselt paigutada Sangaste kirikusse, sest just siitkandist pärines eriti hulgaliselt Toropetsimaile ümberasujad. Loodetavasti õnnestub mälestustahvel siiski paigaldada peagi asukohta, kuhu see algselt mõeldud oli – eestlastest väljarändajate ehitatud kirikuhoonele Toropetsis.

 

 

 

Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine