Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Tuleohutusest suvisel ajal

21.06.2011

Meeldetuletuseks, et alates 11.06.2011 on Päästeameti peadirektori poolt kehtestatud kõigis Eesti maakondades suure tuleohuga aeg.
 

Suure tuleohuga ajal on metsades keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine.  Suure tuleohuga aeg lõpetatakse vastavasisulise Päästeameti peadirektori käskkirjaga suure tuleohu taandumisel.

Nõuded lõkke- ja avaliku lõkke tegemiseks

Avaliku lõkke ning üle kolme meetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks vajalike kooskõlastuste

saamiseks pöörduda piirkondlikusse päästekeskusesse (e-maili aadress: louna@rescue.ee) või helistada info saamiseks päästeala infotelefonil 1524, kes vajadusel edastab isiku taotluse piirkondlikule päästekeskuselemenetlemiseks.

1.Lõkkekoht tuleb teha mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.

2. Lõkkekoht tuleb teha maa-alale, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.

3. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

4. Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

5. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega 6. Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

7. Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha koha vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest.

8. Tuleohu vältimiseks:

1) jälgitakse tule tegemisel tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;

2) kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld kui tuule kiirus

on alla 5,4 meetri sekundis;

3) paigutatakse tule tegemiseks mõeldud küttepuud, grillsüsi ja muu põlevmaterjal selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;

4) kastetakse vajadusel lõkkekohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks; 

5) piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga;

6) rakendatakse vajadusel muid meetmeid või abinõusid tuleohu vähendamiseks.

9. Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend.

10. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

11.Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

12.Täiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda või muud samalaadset vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega tagatakse tule leviku piiramine. 

13.Tulekustutusvahend peab lõkkekohas paiknema selliselt, et seda oleks võimalik koheselt

kasutada.

14. Lõkkekohas tagatakse tule tegemisel pidev järelevalve. Pärast tule tegemist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sobiva vahendiga.

 

Kaunist jaaniaega ja rahulikku suve soovides,

Sangaste priitahtlikud pritsimehed

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine