Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Jalgratta-orienteerumismäng "Leia Valgamaa..."

07.09.2011

Jalgrattamatk toimub 10.septembril.
 

 

 

 Juhend

Eesmärk

Tutvustada Valgamaad ja üheskoos liikumisega (jalgrattasõiduga) tähistada Valgamaa sünnipäeva.

Ülesanne

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on leida  rattaga liikudes korraldaja poolt antud kontrollpunktid ja täita kontrollpunktides erinevaid ülesandeid. Kontrollpunktid tuleb läbida etteantud järjekorras. Liikumistrassi valib iga võistkond ise. Orienteeruv distants on ca 30 km. Võistluse võitjaks on viimasesse kontrollpunkti esimesena jõudnud võistkond.

Finišis pakutakse võistlejatele suppi ja teed.

Osavõtjad 

Koolide, klasside, spordiklubide, sõpruskondade, tuttavate jne. 3 liikmelised võistkonnad.

Kõikidel võistkondade liikmetel peab olema korras jalgratas, kiiver ja kehtiv luba sõita jalgrattaga liiklusele avatud sõiduteel. (vanus alates 10a.)

Võistluse aeg ja stardikoht

Laupäeval 10.september 2011a. kell 12.00

 

Stardipaigad :

Valga   linnas – Valga Pedeli puhkeala Rimi poolses parklas

Helme vallas – Ordulossi varemete juures asuvas parklas

Otepää vallas – Pühajärve SPA parklas

 

Stardipaik avatud ja numbrite kättesaamine alates kella 11.00

 

Maastik ja rada 

Võistlus toimub liikluseks avatud teedel nii asfaldil kui ka kruusal. 

Kontrollpunktides asuvad  joogipunktid, joogipudeleid saab joogipunktis täita. 

Võistkondadel on raja läbimiseks aega 5 tundi (12:00-17:00). 

Varustus 

Kohustuslik varustus: 

Jalgratas kõigil võistkonna liikmetel 

Kiiver kõigil võistkonna liikmetel

Jalgratturid ja jalgrattad peavad vastama Liikluseeskirja peatüki 25 nõuetele.

10-15a jalgratturil peab olema kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus st.  jalgratta juhiload

Võistkonna peale üks laetud mobiiltelefon

Kohustusliku varustuse vastavust kontrollitakse stardis

 

Soovitatav varustus:

Kompass

Tagavarakumm ja ratta parandamise komplekt 

Ilmastikukindel võistlusriietus, mis on võistkonnal sarnane

Spordijook ja energiarikas toit (geelid, müslibatoonid jms)

Korraldajate poolt antav varustus:

3 rattanumbrit

4 kaarti ja juhendit, neist 3 kontrollpunktides.

Ajavõtt 

Ajavõtt toimub käsitsi

Reeglid

Võistkonnad saavad stardis kaardi ja juhendi, kuidas liikuda esimesse kontrollpunkti. Kõik võistkonna liikmed peavad läbima kontrollpunktid. Kontrollpunktis antakse võistkonnale ülesanne, mille eduka lahendamise korral saab võistkond kaardi ja juhendi järgmisesse kontrollpunkti liikumiseks. Kontrollpunktis olev korraldaja märgib peale ülesande täitmist üles võistkonna numbri ja lubab rajale. Kontrollpunkti ülesandeid saab lahendama hakata peale seda, kui kõik kolm võistkonna liiget on lähtekohta saabunud.

Rattaga tuleb sõita teede parempoolses servas või kergliiklusteel ja täita kõiki liikluseeskirja nõudeid! Kiivri kandmine on kohustuslik, ilma selleta kedagi starti ei lubata!

Keelatud on maastikule maha jätta mistahes esemeid või prahti (joogipudelid, ümbrispaberid vms). Prahi saab jätta joogipunkti.

Võistluse start ja finiš on erinevates kohtades. Võistlejad peavad arvestama stardipaika tagasisõitmisega.

Samuti on võistkonnal kohustuslik üks esindaja, kes on korraldajatele kättesaadav kogu võistluste kestel, selleks ütleb ta registreerimisel korraldajatele oma telefoni numbri.

Aeg finišis arvestatakse viimase võistkonna liikme järgi.

 

Esmaabi ja turvalisus

Võistlejad peavad arvestama, et orienteerumismängu puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga. Võistleja on kohustatud stardis tutvuma ohtudega ja allkirjastama vastava blanketi selle kinnituseks enne starti (kinnitus tuleb anda üks kord ja on tähtajatu). Võistleja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest riskidest (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest), mis kaasnevad võistlusel osalemisega. Korraldajad ei vastuta eelpoolnimetatud tagajärgede tekkimise või tagajärgedest tingitud kahju tekkimise eest. Korraldajad tagavad esmaabi kohaloleku kontrollpunktides ja finišis. Kõik osavõtjad on kohustatud abivajajatest teatama korraldajatele (5301 0621, 5303 0115, 518 9939 või päästeameti lühinumbril 112), esimesel võimalusel ja abistama trauma saanud võistlejat.

Jalgratas peab olema tehniliselt korras ja kiiver on kohustuslik. Täita tuleb kõiki liikluseeskirja reegleid.

Korraldaja selgitavad stardis võistkondadele turvalisuse reegleid ja võistluse toimimise korda.

 

Autasustamine 

Autasustatakse kolme parimat võistkonda. Auhinnad kõigi stardipaikade parimatele. Kõigi osalejate vahel loositakse välja ka väärtuslik eriauhind.

Registreerimine

Registreerimine toimub kuni 09.09.2011a. kella 15.00, e-maili aadressil: info@valgamv.ee (kirjuta võistkonna liikmete nimed, vanus ja kontaktandmed ning stardipaiga asukoht, kus võistkond rajale läheb) või tel, 766 6145; 5301 0621

Lisainformatsioon: Kaja Mõts tel, 766 6145 või 5301 0621

Osavõtumaksu ei ole

Ürituse koostööpartnerid: Valga Linnavalitsus, Helme Vallavalitsus, Sangaste Vallavalitsus, Otepää Vallavalitsus, Kaitseliidu Valgamaa Malev, Lõuna Prefektuuri Valga politseijaoskond, Punane Rist

Korraldaja – Valga Maavalitsus, Mehed Liikuma projekt

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain