Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Uuel aastal avaneb elektriturg

27.11.2012

1. jaanuaril 2013 avaneb Eesti elektriturg konkurentsile, mis tähendab, et nii kodutarbijad kui ka väikeettevõtted saavad valida erinevate elektrimüüjate ja hinnapakettide vahel.
 

 
 Soodsaima elektrimüüja valimiseks tuleks pakkumisi küsida vähemalt 2-3 ettevõttelt ning tingimusi rahulikult võrrelda. Elektrimüüjad koostavad pakkumised igaühe elektritarbimisele mahtudele tuginedes ning laias laastus kolmes variandis: fikseeritud hinnaga paketid, osaliselt elektri börsihinnast sõltuvad paketid ning täielikult elektri börsihinnast sõltuvad paketid.
 
Senine elektrimüüja saab pakkumise ka omal algatusel teha, kuid teistele müüjatele peab inimene oma tarbimisandmete vaatamiseks ise volituse andma. Seda saab teha süsteemihalduri Elering juurde loodud andmelao kaudu aadressil http://andmeladu.elering.ee/consumer/home või konkreetse elektrimüüja poole pöördudes.
 
Meeles tuleb pidada seda, et elektrilepingu vahetamine võtab aega 21 päeva. See tähendab, et kui on soov uuest aastat jätkata uue elektrimüüjaga, peab leping olema sõlmitud hiljemalt 10. detsembriks. Elektrimüüjat saab soovi korral vahetada igal kuul, kuid uus leping hakkab alati kehtima kalendrikuu algusest.
Fikseeritud hinnaga pakette pakutakse enamasti koos tähtajalise lepinguga, mille sõlmimisel tuleb olla eriti hoolikas. Näiteks võib elektrimüüja nõuda lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest tasu. Sellise tasu küsimine pole seadusega vastuolus, küll aga peab see olema mõistliku suurusega ning lepingus kirjas. Kaebuste korral tuleks pöörduda tarbijakaitseametisse
Elektri olemasolu on tagatud ka siis, kui müüjat ei valita. Sellisel juhul tagab elektri võrguettevõtja üldteenuse raames ning hinna aluseks on eelmise kuu keskmine turuhind ja ettevõtte kasumiprotsent. Kuigi kasumi osakaal on konkurentsiameti jälgimisel, ei pruugi üldteenuse elekter olla soodsaim.
 
Korteriühistute liikmed saavad elektrimüüjat valida vaid siis, kui neil igaühel on sõlmitud võrguleping ning nad tasuvad ise elektriarveid. Kui elektri eest arveldamine käib ühistu kaudu, valivad elektrimüüja ühistuliikmed ühiselt.
 
Turu avanemisest mõjutatud elektrienergia hind moodustab igakuisest elektriarvest kolmandiku, ülejäänud tasusid nagu võrgutasud ja maksud elektrituru avanemine ei puuduta. Ka uuest aastast ei saa valida võrguettevõtjat ehk firmat, kellele kuulub teie piirkonna elektrivõrk ning kes elektri koju toimetab. Kui tarbija ei kasuta üldteenust, siis hakkab uuel aastal postkasti jõudma kaks kuuarvet: üks võrguteenuse eest koos elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasuga, teine aga tarbitud elektrienergia eest.
 
Elektrienergia hinda hakkavad uuest aastast mõjutama Euroopa Liidu uued kliimapoliitika reeglid. Elektrienergia hind on olnud seni vabaturu hindadest odavam tänu elektritootjatele  tasuta jagatud euroliidu saastekvootidele. Alates 2013. aastast tõstavad aga elektri hinda kogu Euroopas uued CO2 heitmekaubanduse reeglid, mille järgi tuleb elektri tootmiseks hakata heitmekvooti ostma. Seega tõstaksid kulud heitmekvootide ostmiseks elektrienergia hinda ka siis, kui elektriturg ei avaneks.
 
Seega on ainus võimalus kuludekasvu ohjeldamiseks vaadata üle oma elektritarbimine ning leida säästuvõimalusi. Kindlasti ei ole vaja pimedas ja külmas istuda ning telerist või koduinternetist loobuda, kuid vahel võib abi olla väga lihtsatest asjadest. Näiteks reisile minnes põrandakütte väljalülitamisest või sellest, et kasutuseta seadmeid nagu monitorid, telerid, muusikakeskused vms ei hoita ootere˛iimil. Kindlasti tasuks uusi kodumasinaid soetades jälgida erinevate mudelite elektritarbimist ning vahetada vanad hõõglambid säästupirnide või LED-lampide vastu. Elektrikütte kasutajatel on aga hoonete soojapidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoonete energiatarbimist kuni 30-40%.
 
Infot elektrituru avanemise saab veebilehelt www.avatud2013.ee ja teenustasuta infotelefonilt 6 160 160.

Rasmus Ruuda
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
nõunik
 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg