Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Keskkonnakompleksloa taotluse saamise/esitamise teade

17.02.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse§-st 33, et on võtnud menetlusse osaühing Sanlind(registrikood: 10209698, aadress: Kolmi, Tiidu küla, Sangaste vald, Valga maakond) poolt 28.01.2014 esitatud (reg nr PVV 6-10/13/27157) keskkonnakompleksloa taotluse. Keskkonnakompleksluba taotletakse Valga maakonnas Sangaste vallas Kanasaare kinnistul (kinnistu nr 1675240, katastritunnus 72402:003:1350), Kotkasaare kinnistul (kinnistu nr 2428340, katastritunnus 72402:003:0023), Puidu kinnistul (kinnistu nr 2095240, katastritunnus 72402:003:1630), Männi (kinnistu nr 1371940, katastritunnus 72402:003:1100) ja Määritsa kinnistul (kinnistu nr 1199140, katastritunnus 72402:003:0991) asuvale käitisele.
 

Käitise tegevuse lühikirjeldus
1)  kompleksluba taotletakse kodulindude intensiivkasvatuseks käitises linnukohtade arvuga
üle 40 000 linnu;
2)  käitis on planeeritud käivitada kompleksluba nõudvas mahus 2014 aasta jooksul;
3)  käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365päeva aastas;
4)  käitises plaanitakse pidama hakata maksimaalselt 59160 munakana.


Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvudaKeskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 504  4312). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris (http://sadr.keskkonnaamet.ee) sisestades dokumendiotsingu süsteemis väljale Kellelt – osaühing Sanlind, väljale Regist.nr – 27157 ja väljale Regist. kpv - 28.01.2014 ning vajutades nuppu Otsi.


Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil valga@keskkonnaamet.ee või postiaadressilKesk 12, Valga 68203.
 

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Valgamaalane.

Keskkonnaamet


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed