Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine „TÖÖTA TARGALT!“

17.03.2014

08.04. 2014 Otepääl Palveränduri Koguduse saalis (Pärna pst.15)
09.04.2014 Lüllemäe Rahvamajas

Oodatud kõik huvilised. Üritus tasuta!

PÄEVAKAVA
9.00-9.15 Tervitussõnad
9.15-10.10    „Riiklikud pensionid, toetused ja hüvitised“
Raja Kutsar, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist,
Heli-Malle Sõmer, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist
 
10.10-11.00   „Maksusoodustused, maksuvabastused“
„Füüsilisest isikust ettevõtja maksud“
Astra Meinert, Maksu- ja Tolliamet Valga teenindusbüroo vanemspetsialist

11.00-11.10   Seljasirutus

11.10-11.30   Teenused alustavale ettevõtjale
 Anneli Kattai, Valgamaa Arenguagentuur, ettevõtluskonsultant

11.30-12.10 Töötukassa võimalused tööle aitamisel, töötaja leidmisel
 Merike Metsavas, Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja

12.10-12.30 Lõunapaus
  
12.30-13.50 Missuguseid erinevaid võimalusi töötamiseks pakub tööturg?
• Palgatöö ja selle alternatiivid
• Missugune võiks olla mulle sobilik valik?
Millest koosneb töötasu ja millised tegurid selle taset mõjutavad?
• Organisatsioonisisene töötasu kujunemine
• Organisatsioonivälised töötasu mõjutajad
Kuidas hinnata oma teenimisvõimalusi tänasel tööturul?
• Infoallikad ja nende kasutamine
• Töötasude erinevused – millest need tulevad?
• Töötajate palgaootused – millised on erinevused?
• Millised on minu töötasu ootused?
Pille Mõtsmees, OÜ Sinekuur juht ja konsultant

13.50 -14.00   Tagasiside. Lõpetamine
              

Kaugemalt tulijad toob kohale Õpibuss. ÕIGE AEG ON ÕPPIDA

Õpibussi koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu elukestva õppe programmi raames.


MOBI bussigraafik
Kell 8.00 Aakre rahvamaja 
kell 8.10 Puka  rahvamaja
kell 8.25  Palupera teerist
kell 8.35 Hellenurme kauplus


Täpsem info ja soovist kasutada transpordiks Õpibussi, andke palun teada  telefonil  58700020.

Eesti Töötukassa


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine