Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Jäätmetekke vältimise nädal

25.11.2014

Novembri viimane nädal (22.-30. november) on nimetatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks, mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima, ressursse säästlikult kasutama ja selles valdkonnas inimeste teadlikkust tõstma.

•    Täpsem info jäätmeteke vältimise nädalast asub siin (jäätmeteemalised ristsõnad, videod jpm): http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-valtimise-nadal-22-30-november .

•    Erinevad võimalused/nipid jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks: http://www.envir.ee/sites/default/files/voimalusi_elanikele2.pdf.

•    Spetsiaalselt koolide jaoks valmistatud õppekomplekt pakendite taaskasutusse suunamisest. Õppematerjale saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid. Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad selle kasutamisest fotod, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Täpsem info: http://www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid/.

•    27. novembril on maakonna noored oodatud keskkonna-teemalisele noortekonverentsile ja Osaluskohvikule Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse. Registreeruda veel saab! Võta Noortekonverentsile kaasa ka vanu asju (ehted, raamatud, nõud, köögitarvikud jne), mida kodus enam tarvis ei lähe ning saame Taaskasutuskoja abiga anda neile uue elu! Info: http://tankla.net/uudised/sundmused/2696-noored-kohtuvad-taas-konverentsil-ja-kohvikus.html
ja https://www.facebook.com/events/293682624162584/?fref=ts.

•    Käimas on fotokonkurss, mille teemaks on "ületarbimine". Fotokonkursile on kõigil 7-26 aastastel võimalik esitada kaks fotot ning need tuleb saata hiljemalt 25. novembriks.•    Info: http://tankla.net/uudised/sundmused/2696-noored-kohtuvad-taas-konverentsil-ja-kohvikus.html
ja https://www.facebook.com/events/772125499501654/.

•    Kooli võib kutsuda keskkonnaameti spetsialist, kes räägib jäätmetest. Tellimiseks võta ühendust: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, +372 51 86 747.

•    Valgamaa jäätmejaamades võetakse tasuta vastu mitmed jäätmeliigid. Samuti Valga ja Otepää jäätmejaamades asuvad taaskasutuskoja vastuvõtupunktid. Paljud maakonna elanikud ei teagi sellest. Täpsem info:
http://www.valgalv.ee/UserFiles/Jaatmemajandus/VLG%20jaatmejaam_01.01.2014.pdf
http://helme.ee/userfiles/Helme%20j%C3%A4%C3%A4tmejaama%20hinnakiri.pdf
http://keskkonnateenused.ee/admin/upload/Failid/Jaatmejaamad/Otepaa%20jaatmejaam_1.02.2014.pdf
http://www.taaskasutuskoda.ee/Vastuvotupunktid

•    Korraldatud jäätmeveoga Valga maakonnas on hõlmatud ka suurjäätmed. Elanik peab esitama Eesti Keskkonnateenused AS`ile tellimust ning jäätmete äravedu teostatakse tasuta kokkulepitud kuupäeval.

Ilona Akimova
Keskkonnaspetsialist
ilona.matsujeva@valgamaa.ee
+372 5599 6422


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine