Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnistu rendile andmiseks

06.03.2015

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise Lossiküla külas asuva Lahemaa kinnistu (kinnistu registriosa nr 2571440, katastritunnus 72402:002:0070, pindala 16,33 ha) rendile andmiseks üheks aastaks.
 

Pakkumise alghind on 120 eurot/ha, osavõtutasu 10 eurot ning tagatisraha 200 eurot. Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 23. märtsiks 2015. a kell 11:00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Lahemaa kinnistu rent“. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav rendisumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 22. märtsiks 2015. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida „Lahemaa enampakkumise osavõtumaks ja tagatisraha“.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 23. märtsil 2015. a kell 11:05.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Täiendav info telefonil 5662 7688 Kajar Lepik


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht