Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Uued töötajad Sangaste Vallavalitsuses

12.09.2017

Alates 1.09.2017 on Sangastes tööl kaks uut töötajat lisaks senistele: 0,5 kohaga (eelkõige töövõimetuspensionäride) tugiisik-nõustaja Anniki Kreek ja täiskohaga koduhooldustöötaja Merle Davõdov. Mõlemad on palgatud 4 valla koostööprojekti „Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)“ raames ja läbisid suvekuudel erialase koolituse. Projekti rahastab ESF läbi SA Innove. Mõlemale teenusele võtame vastu uusi soovijaid! Pakutava teenuse saamiseks tuleb pöörduda vallamajja sotsiaaltöötaja poole või helistada telefonil 52 47 930 (Pille Sikk).

Kuidas saada koduhooldusteenust?

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) toetab meie projekti selleks, et võimalikult paljud inimesed saaksid käia tööl muretsemata oma lähedaste hoolduse pärast. Seetõttu saab koduhooldusteenuse avalduse esitada TÖÖEALINE INIMENE oma töövõimetuspensionärist või vanaduspensionärist lähedase suhtes (nt. laps või lapselaps oma vanema/vanavanema suhtes; õde venna suhtes jne). Avaldaja võib olla senine hooldaja või töötu, kes sooviks minna tööle (või hakata tööd otsima) aga ka töötav isik, kelle eaka vanema tervis on järsult halvenenud ja kes ilma kõrvalise abita ta enam kodus hakkama ei saa. Sellisel juhul aitab teenuse taotlemine taotlejal tööl edasi käia ilma suurema mureta. Kui koduhooldusteenust on vaja üksikul eakal, kellel ei ole täisealisi lapsi-lapselapsi, siis saab ka tema teenust. Sellisel juhul esitab ta avalduse teenuse saamiseks ise aga teda hakkab teenindama väljaspool projekti meie senine koduhooldustöötaja Marju Karavin. Ka kõik Marjuga seni sõlmitud lepingud jätkuvad, nendes muudatusi ei tule.

Teenuse saamiseks tuleb esitada kirjalik, vastaval blanketil taotlus. Seejärel külastab sotsiaaltöötaja eakat ning täidab hindamisinstrumendi-nimelise küsimustiku et hinnata, kas teenust on vaja, kui palju, mida on vaja teha jne. Kokkuleppele saamise korral sõlmitakse kliendi ja vallavalitsuse vahel leping teenuse osutamise kohta ning täidetakse kolmepoolne kokkulepe sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja ja kliendi vahel, kus on täpselt märgitud sellele inimesele vajalikud teenused, nende osutamise aeg jms. Koduhooldustöötaja osutab just seda teenust mida on vaja, just nii palju, kui inimesel tarvis ja just sel päeval ja kellaajal, mil vaja (va. öötunnid).

Koduhooldusteenus on tasuline. Peale valdade liitumist hinnad eri piirkondades ühtlustatakse aga hetkel on hind sama mis siiani – 2 eurot /60 minuti eest. Ehk siis kui töötaja abistab klienti 30 minutit päevas tuleb selle eest tasuda 1 euro; abi 1h nädalas tähendab kuus 4 eurot kulu jne. Järgmisel kuul tehtava arve aluseks on töötaja ja kliendi poolt allkirjastatud ajaline aruanne.

Kuidas saada tugiisikuteenust?

Tugiisik abistab tööealist inimest (so vanaduspensionärile ja lapsele seda teenust ei osutata) igapäevaelu korraldamisel, asjaajamistel (nt töövõimetoetuse taotlemisel Eesti Töötukassas kui senine pension lõppeb), töökoha otsimisel ja tööle asumisel. Tugiisik nõustab kuid ei tee midagi inimese enda eest ära – ta ei maksa tema eest arveid, ta ei korista, ta ei käi inimese eest poes – see kõik on koduhooldustöötaja töö, mitte tugiisiku oma. Teenus loetakse edukaks, kui seni kodus nelja seina vahel olnud töövõimetuspensionär võtab end töötuna arvele, otsib aktiivselt tööd ja selle leidmise korral suudab minna tööle.

Seega erinevalt koduhooldusteenusest tuleb siin avaldus esitada soovijal endal (töövõimetuspensionäril). Blankett on sama, selle allosa jääb lihtsalt tühjaks. Avalduse esitamise järel täidetakse samamoodi hindamisinstrument ja sõlmitakse kokklepe (leping) valla, tugiisiku ja kliendi vahel teenuse eesmärkide, kohtumisaja jms suhtes.

Tugiisiku tööaeg ühe kliendiga on piiratud, teenust saab 12-40 h kuus. Kohtutakse inimese kodus või tugiisiku kabinetis, mis asub vallamaja teisel korrusel. Tugiisikuteenus on kliendile tasuta.

 

Pille Sikk

Sotsiaaltöö spetsialist 

Avaldus projekti sisenejatele


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg